Wordt donateur

WORD DONATEUR VAN DIERENOPVANG KONINGEN

De opvang is in hoge mate afhankelijk van giften, donaties van dierenvrienden en bedrijven. Het is belangrijk dat we het belangrijke en dankbare werk ook in de toekomst kunnen voortzetten. Bijvoorbeeld voor die situaties waarbij de dieren in de opvang direct hulp nodig hebben zoals specifieke medische behandelingen of onvoorziene onderhoud waarvoor ons beschikbare budget ontoereikend is. Met uw steun kunnen wij de dieren de verzorging geven die ze verdienen. Extra inkomsten in de vorm van donaties zijn dan ook zeer welkom en daarmee helpt u de dieren helpen. U kunt uw donatie doen op onze rekening: Stichting Dierenopvang Koningen, IBAN NL26INGB0006401261, BIC INGBNL2A, o.v.v. gift dierenopvang. Vermeld u daarbij ook uw (mail) gegevens, dan kunnen wij u zo nu en dan informeren over de besteding van de giften.